Technologie zabezpečení

EZS - Elektronická zabezpečovací signalizace

Systémy EZS jsou určeny pro střežení všech typů objektů proti vnějšímu napadení.
Pracujeme s produkty výrobců Galaxy, Paradox, Jablotron.

Objekt vybavený EZS může být zapojen do sítě pultu centralizované ochrany se zásahovou jednotkou.

Systém se skládá ze zabezpečovací ústředny, ovládací klávesnice a z koncového zařízení, které uvědomí uživatele o narušení objektu.

EPS - Elektrická požární signalizace

Systém elektrické požární signalizace EPS řeší ochranu objektů před požárem a jeho včasnou lokalizaci.

CCTV – kamerový sledovací videosystém

Kamerové sledovací videosystémy zajišťují nepřetržité monitorování prostor, majetku a osob.
Takto získaný videosignál je pak zpravidla ukládán na bezpečná media, připadně je dále zpracováván nebo přenášen na PCO.

Přístupové systémy

Elektronická kontrola vstupu kontroluje přístup osob do objektu nebo jeho částí.

PCO

Pult centralizované ochrany PCO umožňuje z jednoho pracoviště monitorovat více objektů.

Signály z jednotlivých objektových systémů (EZS, EPS, CCTV apod.) pultu centralizované ochrany buď rádiovou cestou, případně po telefonních nebo datových linkách.

V případě narušení objektu dispečer PCO zajistí její řešení (výjezd autohlídky, výjezd PČR, kontaktuje majitele objektu).

Perimetrická ochrana - perimetrické střežení

Perimetrický systém je důležitou součástí střežení rozsáhlých komplexů, elektrárny, průmyslové objekty, logistická centra apod.

Hranice takovýchto areálů jsou zpravidla vymezeny oplocením. V tomto případě je možné detekovat již narušení oplocení.

Střežit lze však i otevřený prostor, a to s použitím sloupových infračervených nebo mikrovlnných bariér.

Pro obvodovou ochranu lze také využít kamerový systém, otočné kamery apod.

PZS plotový zabezpečovací systém SCORPION

je systém, který snímá otřesy z oplocení pomocí senzorického otřesového kabelu, který je na oplocení instalován.

Tento kabel je zaveden do vyhodnocovací jednotky Slave a tak vyhodnocuje informace šířící se z otřesového kabelu pomocí algoritmů a s ohledem na nastavení. Vyhodnocené informace předá jednotka Slave do Master řídící ústředny, která může být propojena např. se zabezpečovací ústřednou EZS. Jako narušení jsou zaznamenávány informace typu : prostříhání oplocení, přelezení oplocení, podlezení, neúměrná manipulace s oplocením. Vniknutí do Slave jednotek, přerušení otřesového kabelu, datového kabelu či napájení mezi Slave a Master, jsou vyhodnoceny jako poplach.

zabezpečovací plotový systémzabezpečovací plotový systémzabezpečovací plotový systémzabezpečovací plotový systémzabezpečovací plotový systém

Výhody plynoucí z použití senzorického kabelu oproti běžným řešením :

V kombinaci s kamerovým systémem (CCTV) se jedná prakticky nejlepší způsb zabezpečení rozsáhlých objektů.

© International Scorpion Security 2010 | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid